Sản phẩm

Hệ thống xếp hàng lấy số và đánh giá sự hài lòng thông minh

 

Hệ thống quản lý xếp hàng lấy số thứ tự

Hệ thống quản lý xếp hàng lấy số thứ tự QSSys hỗ trợ cả hai kiến trúc tập trung và phân tán. Tất cả đều dựa trên nền tảng web, do đó, nó có thể được sử dụng với PC, máy tính bảng, điện thoại thông minh, v.v.

Hệ thống quản lý đánh giá hài lòng khách hàng

Hệ thống quản lý ánh giá hài lòng khách hàng QSSys hỗ trợ cả hai kiến trúc tập trung và phân tán. Tất cả đều dựa trên nền tảng web và android, do đó, nó có thể được sử dụng với PC, máy tính bảng, điện thoại thông minh, v.v.


Một số hình ảnh

Tất cả các mô-đun có thể được sử dụng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy PC.


 
 
 
 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chúng tôi phục vụ các nhà phân phối và người dùng cuối trên toàn thế giới, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Xem thêm thông tin tại https://qs-sys.com

Trân trọng & kính chào!

 

 

 

Hệ thống quản trị ERP tổng thể dành cho Tổ chức và Doanh nghiệp Giải pháp số hóa tài liệu và lưu trữ điện tử