Sản phẩm

Hệ thống quản lý CSDL chuyên ngành phân tán & tập trung

Hệ thống quản lý CSDL Doanh Nghiệp Tỉnh/Thành phố

Bao gồm các phân hệ phân tán:

    + CSDLDN Nội Bộ

    + CSDLDN Dùng chung

    + API Liên thông

    + Số hoá DMS

    + CSDLDN tại các đơn vị ban ngành

Video giới thiệu:

 

Hệ thống quản lý CSDL Công chứng Tỉnh/Thành phố

Bao gồm các phân hệ phân tán:

    + CSDLCC tại các tổ chức hành nghề công chứng

    + Số hoá DMS tại các tổ chức hành nghề công chứng

    + CSDLCC Tra cứu, Ngăn chặn tại Trung tâm lưu trữ(STP)

    + Trục API Liên thông tại Trung tâm lưu trữ(STP)

    ...

Video giới thiệu:

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi. Xin cám ơn!

Hệ thống quản trị ERP tổng thể dành cho Tổ chức và Doanh nghiệp Giải pháp số hóa tài liệu và lưu trữ điện tử