Blog

Tổ chức phát triển ứng dụng của bạn vô tình để ngỏ cho tin tặc

Hầu hết nếu không muốn nói là tất cả các cuộc tấn công của tin tặc vào các công ty nổi tiếng trong những năm gần đây đều không xảy ra do khả năng phòng thủ vòng ngoài yếu kém. Thật vậy, phòng thủ vòng ngoài đã được chứng minh là rất tốt. Nhưng ngày nay, hầu hết các cuộc tấn công xảy ra do lỗ hổng lớn trong bảo mật của chuỗi cung ứng phát triển. Nói cách khác, các lỗ hổng bảo mật và phần mềm độc hại xâm nhập vào công ty của bạn vì các nhà phát triển của bạn vô tình đưa mã xấu vào ứng dụng mà họ phát triển.

Xem thêm
<<12>>